องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม อำเภอประโคนชัย จังหัวดบุรีรัมย์: www.koktoom.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
ประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ผลปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุม
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
จดหมายข่าว
ธรรมาภิบาล
คู่มือสำหรับประชาชน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
 
 
 

นางสาวพรรณธิญากร สีทัวนอก
หัวหน้าส่วนการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม
 

 
นางสา      สวยรูป
นักวิชาการศึกษา
 


นางสุพิน ปลงรัมย์
น.ส.สุภัทราภรณ์ เสมียนรัมย์
ครูผู้ดูแลเด็ก
ครูผู้ดูแลเด็ก


นางสาววันนิสา  ดุจจานุทัศน์ นางสาวปราณี  เจริญรัมย์
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก
 
นางจินตนา  แสงรัตน์  
ผู้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็ก