องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ : www.koktoom.go.th
 
 
 


การแข่งขันกีฬาชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกษิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ประโคนชัยเกมส์ ครั้งที่ 18 ประจำปี 2565


เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2565 นางสาวพัชรี ปลีนารัมย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม พร้อมด้วย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และพนักงานเจ้าที่ ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกษิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ประโคนชัยเกมส์ ครั้งที่ 18 ประจำปี 2565

2022-09-12
2022-08-25
2022-08-17
2022-06-07
2022-06-06
2022-05-23
2022-05-03
2022-05-03
2022-04-22
2022-04-21