องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ : www.koktoom.go.th
 
 
ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 257 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานของรัฐปี พ.ศ. 2565 [ 9 มิ.ย. 2565 ]83
2 ประชาสัมพันธ์แบบประเมินออนไลน์ การประเมินความพึงพอใจของประชาชน [ 19 พ.ค. 2565 ]132
3 ประชาสัมพันธ์ขอเชิญเข้าร่วมงานอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น [ 20 ม.ค. 2565 ]130
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูมเรื่องมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ [ 11 ม.ค. 2565 ]72
5 มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ [ 11 ม.ค. 2565 ]76
6 การกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับการติดตั้งป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ [ 11 ม.ค. 2565 ]63
7 ขอเชิญเข้าร่วมงานอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น "งานเทศกาลข้าวมะลิหอม ปลาจ่อมกุ้ง ชมทุ่งนกประโคนชัย" ประจำปี 2564 [ 21 ธ.ค. 2564 ]59
8 ประชาสัมพันธ์การให้บริการสเคราะห์ผู้ประสพปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 15 พ.ย. 2564 ]158
9 แผ่นพับประชสัมพันธ์การเลือกตั้งท้องถิ่น [ 21 ต.ค. 2564 ]160
10 ประชาสัมพันธ์ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนของอบต.โคกตูม ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 7 ต.ค. 2564 ]153
11 ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม [ 7 ต.ค. 2564 ]132
12 ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม [ 6 ต.ค. 2564 ]130
13 ประชาสัมพันธ์คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิ์สมัครรับเลือกตั้ง [ 5 ต.ค. 2564 ]167
14 คุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้งนายก อบต.และ ส.อบต. ในการเลือกตั้ง วันที่ 28 พ.ย. 2564 [ 5 ต.ค. 2564 ]112
15 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม เรื่อง ริบเงินประกันสัญญาเข้าเป็นรายได้ จำนวน 4 โครงการ [ 12 ก.ค. 2564 ]127
16 ขอเชิญชวนลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564 [ 7 ก.ค. 2564 ]155
17 แนวทางหลักเกณฑ์การสนับสนุนการสงเคราะห์ในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี [ 23 เม.ย. 2564 ]58
18 การจัดโครงการซ้อมแผนระงับอัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 31 มี.ค. 2564 ]105
19 การย้ายภูมิลำเนาของผูู้สูงอายุที่ได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 25 มี.ค. 2564 ]91
20 การน้อมนำแนวทางพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร [ 3 มี.ค. 2564 ]56
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13