องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ : www.koktoom.go.th
 
 
ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 199 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แนวทางและหลักเกณ์การสนับสนุนการสงเคราะห์ในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี [ 30 พ.ย. 2563 ]57
2 ขอความร่วมมือในการจัดประชุมสภาเด็กและเยาวชนตำบลโคกตูม ประจำปี 3563 [ 26 พ.ย. 2563 ]63
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม เรื่อง ยกเลิกสัญญาจ้างโครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านหนองตะขบ ตำบลโคกตูม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ [ 25 พ.ย. 2563 ]58
4 แจ้งผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครงการการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA ) ประจำปี 2563 [ 17 พ.ย. 2563 ]72
5 รับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารว่าง กรณีให้โอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล [ 21 ต.ค. 2563 ]76
6 ประกาศผลสอบคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง [ 10 ส.ค. 2563 ]106
7 รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง [ 14 ก.ค. 2563 ]102
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 โครงการรายจ่ายค้างจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561 โครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านหนองตะขบ ตำบลโคกตูม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ [ 7 พ.ค. 2563 ]114
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 โครงการขอใช้ทุนสำรองเงินสะสม ประจำปี 2563 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 7 บ้านหนองม่วงพัฒนา สายบ้านหนองม่วงพัฒนา - บ้านราษฎร์นิยม ตำบลโคกตูม อำเภอประโคน [ 22 เม.ย. 2563 ]107
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านโคกตูม เส้นสายทางสระน้ำสาธารณะบริเวณประปาหมู่ที่ 2 – ศาลปูตา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 มี.ค. 2563 ]101
11 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 9 มี.ค. 2563 ]77
12 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม เรื่อง ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม ว่าด้วยการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว พ.ศ. 2562 รายละเอียดตามประกาศแนบท้าย [ 27 ม.ค. 2563 ]98
13 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม [ 27 ม.ค. 2563 ]93
14 ขอความร่วมมือเสนอชื่อสตรีพิการดีเด่นและยุวสตรีพิการดีเด่นในงานวันสตรีสากล ประจำปี 2563 [ 22 พ.ย. 2562 ]79
15 พิจารณาเสนอชื่อสตรีที่มีบทบาทและผลงานโดดเด่นด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม [ 8 พ.ย. 2562 ]74
16 การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง [ 12 ก.ย. 2562 ]110
17 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 28 ส.ค. 2562 ]100
18 โครงการเยาวชนห่างไกลยาเสพติด ประจำปี 2562 [ 22 ส.ค. 2562 ]207
19 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม เรื่อง การรับบุคคลสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (เพิ่มเติม) [ 20 ส.ค. 2562 ]101
20 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขุดลอกคลองห้วยปอ บ้านโคกตูม หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ส.ค. 2562 ]94
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10