องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ : www.koktoom.go.th
 
 
ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 260 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี [ 17 ก.พ. 2566 ]11
2 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเปลี่ยนราษฎร์อนุสรณ์และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโคกตูม [ 30 ม.ค. 2566 ]4
3 โครงการเข้าร่วมงานอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น "งานเทศกาลข้าวมะลิหอม ปลาจ่อมกุ้ง ชมทุ่งนกประโคนชัย" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 2 ม.ค. 2566 ]3
4 ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานของรัฐปี พ.ศ. 2565 [ 9 มิ.ย. 2565 ]93
5 ประชาสัมพันธ์แบบประเมินออนไลน์ การประเมินความพึงพอใจของประชาชน [ 19 พ.ค. 2565 ]163
6 ประชาสัมพันธ์ขอเชิญเข้าร่วมงานอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น [ 20 ม.ค. 2565 ]143
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูมเรื่องมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ [ 11 ม.ค. 2565 ]79
8 มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ [ 11 ม.ค. 2565 ]86
9 การกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับการติดตั้งป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ [ 11 ม.ค. 2565 ]74
10 ขอเชิญเข้าร่วมงานอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น "งานเทศกาลข้าวมะลิหอม ปลาจ่อมกุ้ง ชมทุ่งนกประโคนชัย" ประจำปี 2564 [ 21 ธ.ค. 2564 ]67
11 ประชาสัมพันธ์การให้บริการสเคราะห์ผู้ประสพปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 15 พ.ย. 2564 ]189
12 แผ่นพับประชสัมพันธ์การเลือกตั้งท้องถิ่น [ 21 ต.ค. 2564 ]193
13 ประชาสัมพันธ์ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนของอบต.โคกตูม ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 7 ต.ค. 2564 ]186
14 ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม [ 7 ต.ค. 2564 ]140
15 ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม [ 6 ต.ค. 2564 ]138
16 ประชาสัมพันธ์คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิ์สมัครรับเลือกตั้ง [ 5 ต.ค. 2564 ]220
17 คุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้งนายก อบต.และ ส.อบต. ในการเลือกตั้ง วันที่ 28 พ.ย. 2564 [ 5 ต.ค. 2564 ]120
18 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม เรื่อง ริบเงินประกันสัญญาเข้าเป็นรายได้ จำนวน 4 โครงการ [ 12 ก.ค. 2564 ]135
19 ขอเชิญชวนลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564 [ 7 ก.ค. 2564 ]189
20 แนวทางหลักเกณฑ์การสนับสนุนการสงเคราะห์ในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี [ 23 เม.ย. 2564 ]65
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13