องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ : www.koktoom.go.th
 
 
ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 196 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แจ้งผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครงการการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA ) ประจำปี 2563 [ 17 พ.ย. 2563 ]2
2 รับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารว่าง กรณีให้โอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล [ 21 ต.ค. 2563 ]12
3 ประกาศผลสอบคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง [ 10 ส.ค. 2563 ]41
4 รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง [ 14 ก.ค. 2563 ]44
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 โครงการรายจ่ายค้างจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561 โครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านหนองตะขบ ตำบลโคกตูม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ [ 7 พ.ค. 2563 ]48
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 โครงการขอใช้ทุนสำรองเงินสะสม ประจำปี 2563 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 7 บ้านหนองม่วงพัฒนา สายบ้านหนองม่วงพัฒนา - บ้านราษฎร์นิยม ตำบลโคกตูม อำเภอประโคน [ 22 เม.ย. 2563 ]42
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านโคกตูม เส้นสายทางสระน้ำสาธารณะบริเวณประปาหมู่ที่ 2 – ศาลปูตา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 มี.ค. 2563 ]44
8 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 9 มี.ค. 2563 ]25
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม เรื่อง ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม ว่าด้วยการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว พ.ศ. 2562 รายละเอียดตามประกาศแนบท้าย [ 27 ม.ค. 2563 ]38
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม [ 27 ม.ค. 2563 ]38
11 ขอความร่วมมือเสนอชื่อสตรีพิการดีเด่นและยุวสตรีพิการดีเด่นในงานวันสตรีสากล ประจำปี 2563 [ 22 พ.ย. 2562 ]24
12 พิจารณาเสนอชื่อสตรีที่มีบทบาทและผลงานโดดเด่นด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม [ 8 พ.ย. 2562 ]21
13 การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง [ 12 ก.ย. 2562 ]46
14 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 28 ส.ค. 2562 ]38
15 โครงการเยาวชนห่างไกลยาเสพติด ประจำปี 2562 [ 22 ส.ค. 2562 ]110
16 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม เรื่อง การรับบุคคลสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (เพิ่มเติม) [ 20 ส.ค. 2562 ]37
17 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขุดลอกคลองห้วยปอ บ้านโคกตูม หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ส.ค. 2562 ]40
18 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขุดลอกคลองปั๊มร้าง ช่วงที่ 2 บ้านโคกรัง หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ส.ค. 2562 ]34
19 การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 8 ส.ค. 2562 ]41
20 โครงการ "สืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา" ประจำปี 2562 [ 9 ก.ค. 2562 ]41
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10