องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ : www.koktoom.go.th
 
 

 

 

 


  โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ส่งเสริมคุณธรรม จริยธ...
   

วันที่ 15 ก.ย 2566

นางสาวพัชรี ปลีนารัมย์ นายก อบต.โคกตูม ได้มอบหมายให้นายจำรัส ดุจจานุ...

  โครงการซ้อมแผนอัคคีภัย ซ้อมแผนการป้องกันอัคคีภัยใน...
   

ในวันที่ 8 ก.ย 2566

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.โคกตูม ได้จัดโครงการซ้อมแผนอัคคีภั...

  โครงการบ้านกาชาดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิร...
   

ในวันที่ 31 ส.ค 2566

นางสาวพัชรี ปลีนารัมย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม ได้มอบหมายใ...

  โครงการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ปกครองเกี่ยวกับการเลี้ย...
   

 วันที่ 28 สิงหาคม 2566

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโคกตูม ได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้แก...

 
ประธานอาเซียนของไทย ปี 2562
เพราะอาเซียน เป็นของเยาวชน

 

ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงาน
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ควรปรับปรุง
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2554
Updated 05-14-2020