องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ : www.koktoom.go.th
 
 

 

 

 


  ภาพกิจกรรมน้อมรำลึกในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ...
   
  โครงการเยาวชนห่างไกลยาเสพติด ประจำปี 2563
   

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม ได้กำหนดจัดโครงการเยาวชนห่างไกลยาเสพติด ประจำปี 2563 โดยมีวัตถุปร...

  ประชุมวางแนวทางปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาการแพร่เชื้อไ...
    องค์การบริหารโคกตูมร่วมกับส่วนราชการ  ผู้นำชุมชนและอสม.  ประชุมวางแนวทางปฏิบัติเพื่อแก้ไขป...
  โครงการเยาวชนห่างไกลยาเสพติด ประจำปี 2562
    ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม  ได้กำหนดจัดโครงการเยาวชนห่างไกลยาเสพติด  ประจำปี  25...
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2554
Updated 05-14-2020
 
 
ประธานอาเซียนของไทย ปี 2562
เพราะอาเซียน เป็นของเยาวชน

 

ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงาน
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ควรปรับปรุง