องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ : www.koktoom.go.th
 
 

 

 

 


  ประชุมเร่งด่วนติดตามการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2...
   

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม ได้จัดประชุมกรณีเร่งด่วนติดตามการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในเขต...

  การจัดตั้งด่านประจำหมู่บ้าน/ชุมชนเพื่อจัดเวรยามเฝ้...
   

วันที่ 5 พ.ค. 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูมร่วมกับผู้นำชุมชนในเขตพื้นที่ตำบลโคกตูมประชุมการจัด...

  พิธีมอบประกาศนียบัตรบัณฑิตน้อย ประจำปี พ.ศ.2564
   

พิธีมอบประกาศนียบัตรบัณฑิตน้อย ประจำปี พ.ศ.2564 แก่นักเรียนที่ผ่านการศึกษาตามหลักสูตรเตรียมความพร...

  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูมร่วมสืบสานประเพณีไทย ขอ...
   

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูมร่วมสืบสานประเพณีไทย ขอพรจากผู้ใหญ่ เนื่องในวันเทศกาลสงกานต์ ประจำปี

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2554
Updated 05-14-2020
 
 
ประธานอาเซียนของไทย ปี 2562
เพราะอาเซียน เป็นของเยาวชน

 

ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงาน
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ควรปรับปรุง