องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ : www.koktoom.go.th
 
 

 

 

 


  โครงการแก้ปํญหาความยากจนเชิงบูรณาการสนับสนุนวัสดุอ...
   

โครงการแก้ปํญหาความยากจนเชิงบูรณาการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์การประกอบอาชีพ  นางสาว บุญมี  ใ...

  โครงการบูรณาการร่วมอบรมจิตอาสาภัยพิบัติ
    โครงการบูรณาการร่วม องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตุม องค์การบริหารส่วนตำบลละเวี้ย องค์การบริหารส่วนตำบลสี...
  การแข่งขันกีฬาชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกษิฐาธิราชเ...
   

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2565 นางสาวพัชรี ปลีนารัมย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม พร้อมด้วย สมาช...

  องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ มอบวัสดุอุปกรณ์ข...
   

องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ มอบวัสดุอุปกรณ์ของใช้ที่จำเป็น ให้ประชาชนตำบลโคกตูม

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2554
Updated 05-14-2020
 
 
ประธานอาเซียนของไทย ปี 2562
เพราะอาเซียน เป็นของเยาวชน

 

ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงาน
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ควรปรับปรุง