องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ : www.koktoom.go.th
 
 
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แบบการขอใช้บริการข้อมูลข่าวสาร ตามพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 [ 12 ม.ค. 2566 ]10
2 หนังสือมอบอำนาจยื่นรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการ [ 12 ม.ค. 2566 ]155
3 หนังสือมอบอำนาจยื่นรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 12 ม.ค. 2566 ]153
4 คำขอออกหนังสือรับรอง [ 12 ม.ค. 2566 ]159
5 ใบคำร้องทั่วไป [ 12 ม.ค. 2566 ]89
6 แบบลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 12 ม.ค. 2566 ]135
7 แบบคำร้องขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ [ 12 ม.ค. 2566 ]148
8 แบบลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 12 ม.ค. 2566 ]150