องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ : www.koktoom.go.th
 
 
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การขอใช้บริการข้อมูลข่าวสาร ตาม พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 [ 18 มี.ค. 2565 ]118
2 หนังสือมอบอำนาจยื่นรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการ [ 18 มี.ค. 2565 ]108
3 หนังสือมอบอำนาจยื่นรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 18 มี.ค. 2565 ]108
4 คำขอออกหนังสือรับรอง [ 18 มี.ค. 2565 ]106
5 ใบคำร้องทั่วไป [ 18 มี.ค. 2565 ]46
6 แบบลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 18 มี.ค. 2565 ]95
7 แบบคำร้องขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ [ 18 มี.ค. 2565 ]106
8 แบบลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 18 มี.ค. 2565 ]107