องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ : www.koktoom.go.th
 
 
 
ประธานอาเซียนของไทย ปี 2562
 
เพราะอาเซียน เป็นของเยาวชน