องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ : www.koktoom.go.th
 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น5ปี(พ.ศ.2561-2565)
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน [ 28 มิ.ย. 2562 ]139
2 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน [ 28 มิ.ย. 2562 ]131
3 3.ยุทธศาสตร์าการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตที่ดี [ 28 มิ.ย. 2562 ]133
4 4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น [ 28 มิ.ย. 2562 ]139
5 5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบ้านเมืองน่าอยู่ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม [ 28 มิ.ย. 2562 ]136
6 6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร [ 28 มิ.ย. 2562 ]125
7 7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด [ 28 มิ.ย. 2562 ]131
8 8.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขสุขภาพ [ 28 มิ.ย. 2562 ]126
9 ประกาศ เรื่องการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) [ 28 มิ.ย. 2562 ]156