องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ : www.koktoom.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2554
Updated 05-14-2020

สำนักปลัด


นางภัทรา ชาญประโคน
หัวหน้าสำนักปลัด
น.ส.ธิติดา ศรีประโคน น.ส.นันท์นภัส เสนาราช นายถนอมสิน ขะจีฟ้า จ่าเอกสมชัย พวงประโคน
นิติกร นักวิเคราะห์นโยบาย และแผน นักทรัพยากรบุคคล นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนางวนัชพร ชะชินรัมย์ นางสาวขวัญใจ ลีประโคน นายพิเชษฐ์ นันท์กระจ่าง
เจ้าพนักงานธุรการ ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา


นายนิพล พงศธรวรโชติ
นายอำนาจ ปรังประโคน
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานขับรถยนต์