องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ : www.koktoom.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 281 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำเดือนมีนาคม 2565 [ 31 มี.ค. 2565 ]139
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 [ 28 ก.พ. 2565 ]99
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำเดือนมกราคม 2565 [ 31 ม.ค. 2565 ]85
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำเดือนธันวาคม 2564 [ 30 ธ.ค. 2564 ]94
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 [ 30 พ.ย. 2564 ]147
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำเดือนตุลาคม 2564 [ 29 ต.ค. 2564 ]85
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนหรือคณะกรรมการขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ [ 6 ต.ค. 2563 ]143
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขุดลอกคลองชลประทาน บ้านโคกรังพัฒนา หมู่ที่ 9 ตำบลโคกตูม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 23 เม.ย. 2563 ]192
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านหนองม่วงพัฒนา ช่วงที่ 4 สายบ้านหนองม่วงพัฒนา ถึง บ้านราษฎร์นิยม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 เม.ย. 2563 ]138
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกชลประทาน บ้านโคกรังพัฒนา หมู่ที่ 9 อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding) [ 9 เม.ย. 2563 ]147
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขุดลอกคลองห้วยจบกเกร็งตอนล่าง บ้านโคกรัง หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 เม.ย. 2563 ]201
12 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกชลประทาน บ้านโคกรังพัฒนา หมู่ที่ 9 อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding) (ร่างเอกสารประกวดราคาฯ) [ 2 เม.ย. 2563 ]147
13 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการขุดลอกชลประทาน บ้านโคกรังพัฒนา หมู่ที่ 9 อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ [ 1 เม.ย. 2563 ]135
14 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านจบกเกร็ง สายบ้านนาง พิระยา คณารัมย์ ถึงบ้านนางแนะ วุธวงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 มี.ค. 2563 ]143
15 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านหนองตะขบ สายบ้านนายเลื่อน ถึงบ้านนางสำราญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 มี.ค. 2563 ]135
16 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงสระน้ำหนองตาหมึก 2 หมู่ที่ 5 บ้านราษฎร์นิยม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 มี.ค. 2563 ]133
17 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านโคกตูม สายทางวัดโคกตูม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 มี.ค. 2563 ]197
18 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนดินผิวจราจรหินคลุก หมู่ที่ 10 บ้านโคกตูม เส้นสระตาโสม นานายเอิกเกริก ดียิ่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 มี.ค. 2563 ]193
19 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านโคกตูม เส้นสายทางสระน้ำสาธารณะบริเวณประปาหมู่ที่ 2 – ศาลปูตา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 มี.ค. 2563 ]190
20 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม เรื่องยกเลิกเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านหนองม่วงพัฒนา (ช่วงที่ 4 ) สายบ้านหนองม่วงพัฒนา – ถึงบ้านราษฎร์นิยม [ 5 มี.ค. 2563 ]201
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15