องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ : www.koktoom.go.th
 
 
 


โครงการบูรณาการร่วมอบรมจิตอาสาภัยพิบัติ


โครงการบูรณาการร่วม องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตุม องค์การบริหารส่วนตำบลละเวี้ย องค์การบริหารส่วนตำบลสี่เหลี่ยม และองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทร ได้จัดอบรมจิตอาสาภัยพิบัติ เพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการภัยพิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 7-9 กันยายน 2565 หอประชุมอำเภอประโคนชัย ได้รับเกียรติจาก นายกิติพัฒน์ กะวัง นายอำเภอประโคนชัย เป็นประธานเปิดการอบรม

2022-09-12
2022-08-25
2022-08-17
2022-06-07
2022-06-06
2022-05-23
2022-05-03
2022-05-03
2022-04-22
2022-04-21