องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ : www.koktoom.go.th
 
 
 


โครงการแก้ปํญหาความยากจนเชิงบูรณาการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์การประกอบอาชีพ นางสาว บุญมี ใฝ่ดี


เมื่อวันที่่ 11 พฤศจิกายน 2565 เวลา   08.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม โดยนางสาวพัชรี  ปลีนารัมย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูมร่วมกับ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภประโคนชัย  มอบวัสดุอุปกรณ์ประกอบอาชีพตามโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ  ให้แก่นางสาวบุญมี  ไฝ่ดี  โดยมีนายกิตติพัฒน์  กะวัง  นายอำเภอประโคนชัยเป็นประธาน  และมีผู้นำชุมชน อสม  ผู้นำ อช. ร่วมมอบอุปกรณ์ในครั่้งนี้ ณ บ้านจบกเกร็ง หมู่ที่ 6 ต.โคกตูม อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์

2023-09-15
2023-09-08
2023-08-31
2023-08-29
2023-08-25
2023-08-25
2023-08-24
2023-08-24
2023-08-24
2023-08-23