องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ : www.koktoom.go.th
 
 
 


ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม


เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 นำโดยประธานสภา พร้อมด้วย นายก  รองประธานสภา รองนายก เลขานุการสภา เลขานุการนายก และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม สมัยสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่1 ประจำปี พ.ศ. 2566 

2023-09-15
2023-09-08
2023-08-31
2023-08-29
2023-08-25
2023-08-25
2023-08-24
2023-08-24
2023-08-24
2023-08-23