องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ : www.koktoom.go.th
 
 
 


โครงการเตรียมความพร้อมและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2566


นางสาวพัชรี ปลีนารัมย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม บูรณาการร่วมระหว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน รพ.สต.บ้านโคกรัง อาสาสมัครต่างๆ เปิดจุดการให้บริการประชาชน ระหว่างวันที่ 11 - 17 เมษายน 2566 ตามโครงการเตรียมความพร้อมและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2566

2023-04-12
2023-04-10
2023-04-03
2023-02-23
2023-02-15
2023-01-31
2023-01-20
2023-01-09
2022-12-15
2022-11-30