องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ : www.koktoom.go.th
 
 
 


โครงการประชุมประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น ระดับตำบล


เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูมได้จัด โครงการประชุมประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น ระดับตำบลเพพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม

2023-09-15
2023-09-08
2023-08-31
2023-08-29
2023-08-25
2023-08-25
2023-08-24
2023-08-24
2023-08-24
2023-08-23