องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ : www.koktoom.go.th
 
 
ผลปฏิบัติงาน


การรายงานผลการดำเนินงานตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

    รายละเอียดข่าว

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม   เรื่อง  การรายงานการรายงานผลการดำเนินงานตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

    เอกสารประกอบ การรายงานผลการดำเนินงานตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
 
    วันที่ลงข่าว
: 27 ต.ค. 2559
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ