องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ : www.koktoom.go.th

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2554
Updated 05-14-2020

สมาชิกสภา อบต.


 
นายศิริวัฒน์ มุเขวา
 
ประธานสภา ฯ อบต.โคกตูม

นายสายัน พวงแก้ว
นายปุรินทร์  บุรีภักดี
รองประธานสภา ฯ อบต.โคกตูม
เลขานุการสภา ฯ อบต.โคกตูม


นายศักดิ์ สติพา
นายทนงศักดิ์ นวลสาย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม หมู่ 1
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม หมู่ 2


นายศิริวัฒน์ มุเขวา นายนิพนธ์ วุธวงศ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม หมู่ 3
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม หมู่ 4


นายสุชาติ บุญเต็ม
นายเมืองนนท์ เจนประโคน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม หมู่ 5
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม หมู่ 6


นายสายัน พวงแก้ว นายธีรกร สุทธิ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม หมู่ 7
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม หมู่ 8


นายจำรูญ ดุจจานุทัศน์ นายเฉลิมวิทย์ ปรังประโคน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม หมู่ 9
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม หมู่ 10