องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ : www.koktoom.go.th

 
 
ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 340 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ขอเชิญประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 25670) เพิ่มเติม ครั้งที่1/2567 [ 2 ก.ค. 2567 ]5
2 โครงการพัฒนาทักษะแรงงานนอกระบบให้สอดคล้องกับความสามารถเฉพาะบุคคลเพื่อการประกอบอาชีพ [ 1 ก.ค. 2567 ]3
3 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 [ 28 มิ.ย. 2567 ]4
4 ประชาสัมพันธ์โครงการเร่งรัดการจัดเก็บภาษีและออกบริการรับชำระภาษีเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 21 มิ.ย. 2567 ]5
5 ประกาศ อบต.โคกตูม เพื่อรับฟังคำวิจารณ์ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51 - 80 คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเปลี่ยนราษฎร์อนุสรณ์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bid [ 20 มิ.ย. 2567 ]5
6 โครงการเยี่ยมบ้านผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส [ 14 มิ.ย. 2567 ]9
7 ขอประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับโปรโมชั่นรถยนต์มิตซูบิชิ [ 4 มิ.ย. 2567 ]11
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม ผลการสรุปการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 31 พ.ค. 2567 ]6
9 ช่องทางส่งหลักฐานการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 29 พ.ค. 2567 ]3
10 ประกาศ อบต.โคกตูม เรื่อง ตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก และขยายผิวจราจร สายทาซอยบ้านนายสำรวย กลอยประโคน บ้านโคกตูม หมู่ที่ 1 [ 17 พ.ค. 2567 ]10
11 ประกาศ อบต.โคกตูม เรื่อง กำหนดราคากลาง ถนน คสล. สายทางบ้านลาดยางไปบ้านหนองม่วงพัฒนา หมู่ที่ 5 บ้านราษฎร์นิยม [ 15 พ.ค. 2567 ]8
12 ประกาศ อบต.โคกตูม เรื่อง กำหนดราคากลาง ถนน คสล. สายทางบ้านบ้านหนองม่วงพัฒนา ถึงบ้านนายลำภู สาบุตร หมู่ที่ 7 บ้านหนองม่วงพัฒนา [ 13 พ.ค. 2567 ]6
13 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางจากบ้านนางวันดี บนทอง – ลาดยางบ้านนายเกรียงไกร ปานเกิด บ้านโคกรัง หมู่ที่ 3 [ 9 พ.ค. 2567 ]8
14 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านหนองม่วงพัฒนาถึงบ้านนายลำภู สาบุตร หมู่ที่ 7 บ้านหนองม่วงพัฒนา [ 9 พ.ค. 2567 ]10
15 ขอประชาสัมพันธ์เบอร์โทรศัพท์ติดต่อภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม [ 7 พ.ค. 2567 ]12
16 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก [ 23 เม.ย. 2567 ]7
17 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก [ 23 เม.ย. 2567 ]8
18 กิจการสภา อบต.โคกตูม จะทำการเปิดประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567 [ 22 เม.ย. 2567 ]16
19 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก [ 22 เม.ย. 2567 ]11
20 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง [ 1 มี.ค. 2567 ]53
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17