องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ : www.koktoom.go.th

 
 
ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 293 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศเรื่องการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างองค์บริหารส่วนตำบลโคกตูม อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ [ 14 พ.ย. 2566 ]8
2 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 2 พ.ย. 2566 ]29
3 ประกาศเรื่องการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ [ 12 ต.ค. 2566 ]47
4 การรับสมัครบุคคลเพื่สรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ [ 5 ต.ค. 2566 ]34
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐของอค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 5 ต.ค. 2566 ]6
6 รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 4 ต.ค. 2566 ]35
7 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 [ 25 ก.ย. 2566 ]21
8 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2566 [ 14 ก.ย. 2566 ]21
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม พ.ศ.2566 [ 7 ก.ย. 2566 ]26
10 คำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม เรื่องระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ [ 7 ก.ย. 2566 ]25
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ [ 6 ก.ย. 2566 ]52
12 ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2566 [ 5 ก.ย. 2566 ]20
13 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 [ 1 ก.ย. 2566 ]25
14 ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 วันที่ 5 กันยายน 2566 [ 31 ส.ค. 2566 ]19
15 ขยายเวลาประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 24 ส.ค. 2566 ]22
16 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 วันที่ 10 สิงหาคม 2566 [ 22 ส.ค. 2566 ]23
17 ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าร่วมฟังการประชุมสภาองค์การบริิหารส่วนตำบลโคกตูม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 วันที่ 22 สิงหาคม 2566 [ 18 ส.ค. 2566 ]17
18 ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 ในวันที่ 22 สิงหาคม 2566 [ 18 ส.ค. 2566 ]27
19 ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 เมื่อ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 [ 10 ส.ค. 2566 ]16
20 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 [ 9 ส.ค. 2566 ]15
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15