องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ : www.koktoom.go.th

 
 
ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 310 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 23 ก.พ. 2567 ]10
2 ประกาศเปลี่ยนแปลง วัน เวลา ในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ของ อบต.โคกตูม [ 21 ก.พ. 2567 ]9
3 การรับสมัครเป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์การบริหารส่่่วนตำบลโคกตูม (เพิ่มเติม) [ 12 ก.พ. 2567 ]6
4 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2567 [ 9 ก.พ. 2567 ]4
5 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 [ 9 ก.พ. 2567 ]8
6 การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ [ 31 ม.ค. 2567 ]60
7 การรับสมัครบุคคลเป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม ตำแหน่ง ประธานกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม [ 31 ม.ค. 2567 ]5
8 การรับสมัครบุคคลเป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม ตำแหน่ง กรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม [ 31 ม.ค. 2567 ]7
9 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1/2567 (รอบปีงบประมาณ 2567 - 2569) [ 31 ม.ค. 2567 ]8
10 รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม ประจำปีการศึกษา 2567 [ 31 ม.ค. 2567 ]8
11 แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ จุดใ้ห้บริการ (Walk-in) และผ่านช่องทาง E-Service) ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 - กันยายน 2566 [ 24 ม.ค. 2567 ]3
12 ประชาสัมพันธ์ระบบการให้บริการ (E -service) [ 24 ม.ค. 2567 ]2
13 รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ 2566 และรายงานผลการตรวจสอบงบการเงินจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน [ 12 ม.ค. 2567 ]6
14 ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม [ 2 ม.ค. 2567 ]12
15 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 18 ธ.ค. 2566 ]17
16 โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน เพื่อบรรลุเป้าหมายก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ [ 29 พ.ย. 2566 ]2
17 ประกาศเรื่องการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างองค์บริหารส่วนตำบลโคกตูม อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ [ 14 พ.ย. 2566 ]24
18 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 2 พ.ย. 2566 ]43
19 ประกาศเรื่องการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ [ 12 ต.ค. 2566 ]59
20 การรับสมัครบุคคลเพื่สรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ [ 5 ต.ค. 2566 ]54
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16