องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ : www.koktoom.go.th

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2554
Updated 05-14-2020

สำนักปลัด


นางภัทรา ชาญประโคน
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวธิติดา ศรีประโคน -ว่าง- นายถนอมสิน ขะจีฟ้า จ่าเอกสมชัย พวงประโคน
นิติกร นักวิเคราะห์นโยบาย และแผน นักทรัพยากรบุคคล นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นางวนัชพร ชะชินรัมย์ นายกฤษฎา  วงษ์เกษ นางสาวขวัญใจ ลีประโคน นางสาวเกศมณี  บุ้งทอง
เจ้าพนักงานธุรการ ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายพิเชษฐ์ นันท์กระจ่าง นายอำนาจ ปรังประโคน
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา พนักงานขับรถยนต์