องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ : www.koktoom.go.th

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2554
Updated 05-14-2020

กองช่าง


นายรังสรรค์  อูบแก้ว 
ผู้อำนวยการกองช่าง
 
 
 นายสมหมาย  โนประโคน นางสาวนงลักษณ์ หม้อทอง
 นายช่างไฟฟ้า  นายช่างโยธา