องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ : www.koktoom.go.th

 
 
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม