องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ : www.koktoom.go.th

 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คำนำ สารบัญ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมฉบับที่1 [ 10 ส.ค. 2565 ]75
2 ส่วนที่ 1 ส่วนที่ 2 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมฉบับที่1 [ 10 ส.ค. 2565 ]74
3 แบบสรุปโครงการ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติมฉบับที่ 1 [ 10 ส.ค. 2565 ]71
4 รายละเอียด แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมฉบับที่ 1 [ 10 ส.ค. 2565 ]73
5 แบบสรุปโครงการที่มาจากชุมชน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติมฉบับที่ 1 [ 10 ส.ค. 2565 ]69
6 รายละเอียดแผนที่มาจากชุมชน แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมฉบับที่ 1 [ 10 ส.ค. 2565 ]70
7 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมฉบับที่ 1 [ 10 ส.ค. 2565 ]74