องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ : www.koktoom.go.th

 
 
 


กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาค 6 (นครราชสีมา)


กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาค 6 (นครราชสีมา) ได้ประชุมชี้แนะแนวทาง และส่งเสริมเกี่ยวกับอุตสาหกรรมชุมชน รัฐวิสาหกิจชุมชน (OTOP SME) ให้กับตัวแทนแต่ละหมู่บ้าน ในพื้นที่ตำบลโคกตูม วันที่ 24 มีนาคม 2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม

2024-05-07
2024-04-19
2024-04-11
2024-03-25
2024-03-20
2024-03-18
2024-03-07
2024-03-05
2024-02-27
2024-02-23