องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ : www.koktoom.go.th
 
 
 


โครงการเตรียมความพร้อมและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2566


นางสาวพัชรี ปลีนารัมย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม บูรณาการร่วมระหว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน รพ.สต.บ้านโคกรัง อาสาสมัครต่างๆ เปิดจุดการให้บริการประชาชน ระหว่างวันที่ 11 - 17 เมษายน 2566 ตามโครงการเตรียมความพร้อมและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2566

2023-12-01
2023-11-02
2023-10-27
2023-10-24
2023-10-17
2023-09-28
2023-09-27
2023-09-27
2023-09-26
2023-09-25