องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ : www.koktoom.go.th

 
 
 


โครงการประชุมประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น ระดับตำบล


เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูมได้จัด โครงการประชุมประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น ระดับตำบลเพพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม

2024-05-07
2024-04-19
2024-04-11
2024-03-25
2024-03-20
2024-03-18
2024-03-07
2024-03-05
2024-02-27
2024-02-23