องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ : www.koktoom.go.th

 
 
 


ตรวจงานหลังดำเนินโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายทางชุมชนบ้านโคกตูม หมู่ที่1 ตำบลโคกตูม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์


วันที่ 8 มกราคม 2567 นางสาวพัชรี ปลีนารัมย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม พร้อมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ดำเนินการตรวจสอบสถานที่หลังดำเนินโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายทางชุมชนบ้านโคกตูม หมู่ที่1 ตำบลโคกตูม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

2024-03-25
2024-03-20
2024-03-18
2024-03-07
2024-03-05
2024-02-27
2024-02-23
2024-02-21
2024-02-19
2024-02-14