องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ : www.koktoom.go.th

 
 
 


กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูมได้ออกสำรวจผู้พิการ ในโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยแก่คนพิการ หมู่1-10 ประจำปีงบประมาณ 2567


วันที่ 8-9 มกราคม 2567 กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม ได้ออกสำรวจผู้พิการ ในโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยแก่คนพิการ หมู่1-10 ประจำปีงบประมาณ 2567

2024-03-25
2024-03-20
2024-03-18
2024-03-07
2024-03-05
2024-02-27
2024-02-23
2024-02-21
2024-02-19
2024-02-14