องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ : www.koktoom.go.th

 
 
 


กองสวัสดิการฯลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านและประเมินความพร้อมของครอบครัวในการรับตัวผู้ประสบปัญหาทางสังคมกลับไปดูแล


วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567

น.ส.พัชรี ปลีนารัมย์ (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม) มอบหมายให้ นายจำรัส ดุจจานุทัศน์ (รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม) และ นายสมใจ แผ่นแก้ว (รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม) พร้อมเจ้าหน้าที่ ได้รับการประสานจากศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง กทม. ดำเนินการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านและประเมินความพร้อมของครอบครัวในการรับตัวผู้ประสบปัญหาทางสังคมกลับไปดูแล ณ บ้านเลขที่ 1 หมู่ 8 ตำบลโคกตูม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาให้ความช่วยเหลือต่อไป

2024-05-07
2024-04-19
2024-04-11
2024-03-25
2024-03-20
2024-03-18
2024-03-07
2024-03-05
2024-02-27
2024-02-23