องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ : www.koktoom.go.th

 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม ดำเนินการประชุม ประชาคม การขอถอนสภาพที่สาธารณประโยชน์ ป่าช้า บ้านโคกตูม หมู่ที่ 2


วันที่ 20 มีนาคม 2567

น.ส.พัชรี ปลีนารัมย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม ดำเนินการประชุม ประชาคม การขอถอนสภาพที่สาธารณประโยชน์ ป่าช้า บ้านโคกตูม หมู่ที่ 2 โดยมี น.ส.ศิริลักษณ์ เสริมสุข ปลัดอำเภอประจำตำบลโคกตูม เจ้าที่ที่ดินอำเภอประโคนชัยกำนันตำบลโคกตูม ปลัด อบต. และชาวบ้านบริเวณพื้นใกล้เคียง ร่วมประชาคมครั้งนี้ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

2024-05-07
2024-04-19
2024-04-11
2024-03-25
2024-03-20
2024-03-18
2024-03-07
2024-03-05
2024-02-27
2024-02-23