องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ : www.koktoom.go.th

 
 
คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการปฏิบัติงาน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ [ 15 ธ.ค. 2566 ]4
2 คู่มือการปฏิบัติงานกองคลัง [ 2 มี.ค. 2565 ]153
3 คู่มือการปฏิบัติงานสำนักปลัด [ 2 มี.ค. 2565 ]159
4 คู่มือการปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายใน [ 2 มี.ค. 2565 ]160
5 คู่มือการปฏิบัติงานกองช่าง [ 2 มี.ค. 2565 ]154
6 คู่มือการปฏิบัติงานการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 2 มี.ค. 2565 ]162
7 คู่มือการปฏิบัติงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม [ 2 มี.ค. 2565 ]106
8 คู่มือการปฏิบัติงานกองส่งเสริมการเกษตร [ 2 มี.ค. 2565 ]103
9 คู่มือการปฏิบัติงานกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม [ 2 มี.ค. 2565 ]151
10 คู่มือการปฏิบัติงานการรับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์ [ 2 มี.ค. 2565 ]5