องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ : www.koktoom.go.th

 
 
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แบบการขอใช้บริการข้อมูลข่าวสาร ตามพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 [ 12 ม.ค. 2566 ]43
2 หนังสือมอบอำนาจยื่นรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการ [ 12 ม.ค. 2566 ]191
3 หนังสือมอบอำนาจยื่นรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 12 ม.ค. 2566 ]186
4 คำขอออกหนังสือรับรอง [ 12 ม.ค. 2566 ]196
5 ใบคำร้องทั่วไป [ 12 ม.ค. 2566 ]122
6 แบบลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 12 ม.ค. 2566 ]168
7 แบบคำร้องขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ [ 12 ม.ค. 2566 ]182
8 แบบลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 12 ม.ค. 2566 ]182