องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ : www.koktoom.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 283 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม เรื่อง กำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก สายทางบ้านนางลัง อาทวัง ถึงบ้านนายเจริญ กอยรัมย์ บ้านโคกรัง หมู่ที่ 3 [ 8 ก.ย. 2566 ]8
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม เรื่อง กำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นบ้านนางจริยา ชุมพลชัย ไปทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านจบกเกร็ง หมู่ที่ 6 [ 4 ก.ย. 2566 ]12
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำเดือนมีนาคม 2565 [ 31 มี.ค. 2565 ]199
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 [ 28 ก.พ. 2565 ]138
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำเดือนมกราคม 2565 [ 31 ม.ค. 2565 ]122
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำเดือนธันวาคม 2564 [ 30 ธ.ค. 2564 ]170
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 [ 30 พ.ย. 2564 ]213
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำเดือนตุลาคม 2564 [ 29 ต.ค. 2564 ]122
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนหรือคณะกรรมการขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ [ 6 ต.ค. 2563 ]185
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขุดลอกคลองชลประทาน บ้านโคกรังพัฒนา หมู่ที่ 9 ตำบลโคกตูม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 23 เม.ย. 2563 ]230
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านหนองม่วงพัฒนา ช่วงที่ 4 สายบ้านหนองม่วงพัฒนา ถึง บ้านราษฎร์นิยม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 เม.ย. 2563 ]161
12 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกชลประทาน บ้านโคกรังพัฒนา หมู่ที่ 9 อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding) [ 9 เม.ย. 2563 ]174
13 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขุดลอกคลองห้วยจบกเกร็งตอนล่าง บ้านโคกรัง หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 เม.ย. 2563 ]230
14 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกชลประทาน บ้านโคกรังพัฒนา หมู่ที่ 9 อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding) (ร่างเอกสารประกวดราคาฯ) [ 2 เม.ย. 2563 ]170
15 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการขุดลอกชลประทาน บ้านโคกรังพัฒนา หมู่ที่ 9 อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ [ 1 เม.ย. 2563 ]161
16 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านจบกเกร็ง สายบ้านนาง พิระยา คณารัมย์ ถึงบ้านนางแนะ วุธวงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 มี.ค. 2563 ]173
17 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านหนองตะขบ สายบ้านนายเลื่อน ถึงบ้านนางสำราญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 มี.ค. 2563 ]161
18 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงสระน้ำหนองตาหมึก 2 หมู่ที่ 5 บ้านราษฎร์นิยม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 มี.ค. 2563 ]159
19 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านโคกตูม สายทางวัดโคกตูม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 มี.ค. 2563 ]223
20 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนดินผิวจราจรหินคลุก หมู่ที่ 10 บ้านโคกตูม เส้นสระตาโสม นานายเอิกเกริก ดียิ่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 มี.ค. 2563 ]223
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15